• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท เวอร์เทค แพลนเนต จำกัด
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
1 จัดทำรายงานทางการเงินทุกประเภท 2 จัดทำบัญชีงบประมาณทุกประเภท 3 จัดทำรายงานประมวณผลการวิเคาระห์ข้อมูลงบประมาณทุกประเภท 4 จัดทำc fของบริษัท 5 วางแผนสินเชื่อการเงินและการระดมทุน 6 ออกแบบแผนเงินสด บริการรับจ่ายเงิน ประจำเดือน ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายตามงบประมาณเงินสด 7 วางแผนธุรกิจ วิเคาระห์ผลกำไรและต้นทุน 8 ศึกษาและเสนอแนวทางการจัดหาเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 9 ดูแลและควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงิน 10 ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน 11 หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท พี พี เอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด
ผู้จัดการอาคาร building manager
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ดำเนินการตามที่นิติบุคคลฯ มอบหมายให้รับผิดชอบ 2 จัดประชุมตามข้องบังคับนิติบุคคลฯ ประชุมใหญ่สามัญ ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ 3 ทำรายงานการประชุม 4 ควบคุมการจัดการดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้เรียบร้อย 5 รับผิดชอบติดตามการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางฯ 6 ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายช่างเทคนิค ฝ่ายอาคาร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายแม่บ้านทำความสะอาด 7 ควบคุมดูแล บำรุงรักษางานระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี 8 วางแผนงานและมาตรการในการจัดการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายนิติบุคคลฯ 9 สรุปและรายงานปัญหา หรือ การจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่อนิติบุคคลฯ 10 ดูแลและติดตามคู่สัญญาต่างๆ เช่น ดูแลบริการลิฟท์ สระว่ายน้ำ ประกันภัยอาคาร ฯลฯ 11 ประชุมประจำเดือนกับพนักงานทุกคนเพื่อรับรู้ปัญหาและแก้ไข 12 ติดตามข้อมูล ผู้พักอาศัยให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 13 มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พักอาศัย และให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน พื้นที่ใกล้ bts mrt ทั่วกรุงเทพฯ เนื่องจากบริษัทฯขยายธุรกิจ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 10 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top