• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
EVEANDBOY Co., Ltd.
พนักงานบริการลูกค้า แนะนำ ขาย จัดเรียง
1 มีหน้าที่แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวสินค้าภายในร้านที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ 2 ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำลูกค้า เมื่อถูกถามด้วยความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเบื้องต้นได้ 3 มีความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดข้อดีของสินค้าได้ได้อย่างเหมาะสม 4 ติดตามและเข้าใจรายการส่งเสริมการขายของบริษัท เพื่อนำเสนอลูกค้าและสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน 5 ดูแลความเรียบร้อยของการจัดวางสินค้า เติมสินค้าบนพื้นที่ขาย ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นพาโนแกรมอย่างถูกต้อง 6 ดูแลตรวจนับสินค้าหน้าชั้นวาง และสต็อคสินค้า ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานสินค้าขาดแก่ผู้จัดการสาขา 7 ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ โซน ที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงบริเวณข้างเคียง ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ในฐานะพนักงานร้านeveandboy 8 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top