• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสาน
บริษัท ไอโทเว่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้
1 ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารจ่ายเงิน 2 ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินตามกำหนดdue 3 ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดทำ ภงด 3 ภงด 53 4 บันทึการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย 5 บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ หรือ่จ้างทำของ เพื่อตัดจ่ายออกบัญชีเจ้าหนี้ 6 จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมบันทึกบัญชี 7 จัดทำใบแจ้งลดหนี้ และจัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือน 8 จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน 9 จัดทำรายงานภาษีซื้อ และ ภพ 30 กระทบยอดเจ้าหนี้คงเหลือทุกเดือน

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top