• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท อิ๊กลู สตูดิโอ จำกัด
technical artist
1 สร้างสรรค์งาน technical art เช่น การออกแบบ effects shaders ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเกมได้ 2 ทำแอนิเมชั่นและ rigg ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวงานได้ 3 พัฒนา ปรับปรุง assets ต่างๆ ตามความต้องการของนักออกแบบ 4 แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผลงานมีความสอดคล้องกับโปรเจ็คต์ 5 มีประสบการณ์ด้าน mobile game applications และ web game 6 มีความรู้ความเข้าใจระดับพื้นฐานในการใช้โปรแกรม unity และ unreal engine 7 มีประสบการณ์และสามารถเรียนรู้ได้งานได้หลากหลายประเภท 8 มีความสามารถทางด้านการดีไซน์ เช่น level design weapon design game design 9 รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ 10 ชอบทำงานที่ท้าทายและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 11 หากเคยมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทเกม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท อิ๊กลู สตูดิโอ จำกัด
game developer
1 พัฒนาเกมโดยใช้ภาษา c ด้วย unity 3d 2 พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข feature ต่างๆ ตามความต้องการของนักออกแบบได้ 3 ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเกม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 4 มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี 5 มีความชำนาญในการใช้ unity และการเขียนภาษา c 6 มีประสบการณ์ด้าน mobile game applications และ web game 7 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ oop 8 เรียนรู้ได้เร็ว ปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ 9 มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี ชอบทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 10 จัดการวางแผนลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานสำเร็จภายในกำหนดเวลา 11 มีความมุ่งมั่นและใจรักในการพัฒนาเกม 12 หากสามารถใช้โปรแกรม unreal engine ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 123 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top