• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1 จัดซื้อสินค้าวัตถุดิบตามแผนงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ทันเวลา 2 ติดตามการจัดส่งสินค้าให้ได้ทันเวลาที่กำหนด 3 ตรวจรับสินค้าและวัตถุดิบได้ตรงตามสเป็กคุณภาพ และปริมาณทีี่กำหนด 4 ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อ รวมถึงทำรายงานสรุปรายการสั่งซื้อต่างๆ 5 ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 6 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย 7 รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขายทั้งรายเก่าและรายใหม่ รวมถึงการเจรจาทางธุรกิจต่างๆ 8 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top