• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
จป วิชาชีพ
1 ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3 ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4 วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5 ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6 แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7 แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8 ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9 เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10 ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11 รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
telesales แนะนำประกันภัยรถยนต์ ประจำออฟฟิศสีลม ใกล้ bts ช่องนนทรี เงินเดือน16 000 คอมมิชชั่นแยกเพิ่มเติม หยุด ส อา 095 7431358 พี่แป้ง
สำหรับน้องๆ ที่อยากทำงานในออฟฟิศ โอกาสดี้ดี ที่เราไม่ควรพลาด สัมภาษณ์ทราบผลทันที่ พร้อมเริ่มงาน ✿✿ เงินเดือนและรายได้ ✿✿ ฐานเงินเดือน 13 000 บาท เดือน เบี้ยขยัน 3 000 บาท ไม่ขาด ลา มาสาย ค่าคอมมิชชั่น ตามความสามารถ ค่า incentive สาขาสีลม บางรัก ใกล้ bts ช่องนนทรี mrt สามย่าน ✿✿ ลักษณะงาน ✿✿ หน้าที่คือ โทรแนะนำประชาสัมพันธ์และนำเสนอขาย เกี่ยวกับโปรดักส์ประกันรถยนต์ moter ให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัทมีชื่อและฐานข้อมูลของลูกค้าให้ เวลาทำงาน 09 00 18 00 น ทำงาน จันทร์ ศุกร์ และ และเข้าวันเสาร์ 2เสาร์ เดือน หยุด เสาร์ อาทิตย์ และหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำงานเหมือน call center เน้นโทรออกหาลูกค้า มีการเทรนงานสอนงานให้ สนใจสมัครติดต่อ k แป้ง ฝ่ายบุคคล tel 095 743 1358 line id 0957431358
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 3 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top