• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ปทุมธานี , คลองหลวง
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
inventory control staff ประจำศูนย์กระจายสินค้าธัญบุรีคลองหก
1 ทำการจัดสรร และกระจายงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันให้ทางพนักงาน rf cc support โดยกำหนดการทำงานตามที่หัวหน้างานได้ทำ plan ไว้ให้ เช่น 1 1 การทำ cycle count all item 1 2 การทำ cycle count unit replenishment 1 3 การทำ check accuracy picking and ubd 1 4 การทำ check free location picking reserve 2 สรุป report ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรอบให้จบก่อนเวลาเลิกงาน 3 support operation team ในการตรวจสอบสินค้า oos 4 บริหารและจัดการงาน stock สินค้าจริงให้ตรงกับระบบตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน เช่น การ transfer stock adjust stock 5 ให้คำปรึกษา และสอนงานแก่พนักงานใหม่ ตามนโยบายของบริษัท 6 ช่วยตรวจสอบ ดูแลการทำงานภายในแผนก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือนโยบายของบริษัท 7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตธนบุรี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้า
1 ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ และจัดเรียงสินค้าในรถ 2 จัดส่งสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 3 ตรวจสอบการจัดเก็บเงินสดและคูปองแลกน้ำดื่มให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด 4 ตอบคำถาม และสามารถให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้นกับลูกค้าได้ 5 เสนอแนะประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและการบริการลูกค้า 6 ควบคุมและดูแลทรัพย์สินเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานให้ครบถ้วนและพร้อมใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 7 ขับรถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละวัน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top