• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายได้
ควบคุม ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ประกอบการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จเพื่อเรียกเก็บจากลูกค้าทุกประเภทรายได้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ควบคุมและดูแลลูกค้าค้างชำระให้เหลือน้อยที่สุด เร่งรัดติดตามหนี้สินจากลูกค้า และติดต่อฝ่ายขายในการติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการจ่ายค่าเช่าและบริการ reconcile รายได้ทุกประเภท เงินมัดจำทุกประเภท เพื่อตรวจสอบว่ามีการเรียกเก็บครบถ้วนหรือไม่ และสามารถหาข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขจนสำเร็จต่อไป reconcile output vat wht จัดทำรายงานภาษีขาย จัดทำรายงานลูกหนี้ และวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน จัดเตรียม และออกจดหมายติดตามหนี้ ตรวจสอบเงินโอนกับธนาคารเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบการออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ควบคุมทะเบียนใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และใบเสร็จอย่างย่อ จัดเตรียม revenue report ประจำเดือน ประจำสัปดาห์ renconcile รายการเงินสด กับใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน สรุปรายงานเงินสดรับประจำสัปดาห์และประจำเดือน บริหารจัดการงาน ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
นนทบุรี , เมือง
ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จนท แนะนำบัตรเครดิต วันละ370 ค่าคอม สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ยินดีรับนศ จบใหม่ หรือ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
สนใจเชิญ สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ ที่อิออนสาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออนประเภทต่างๆ ออกบูทประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ที่สมัคร สามารถออกนอกพื้นที่ เป็นทีม บริษัทมีอบรมและสอนงานให้กับพนักงานใหม่ สวัสดิการ รายได้ประจำ ค่าคอมมิชชั่น ค่า incentive มีโปรโมทเป็นพนักงานรายเดือน ชุดฟอร์มพนักงาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมทักษะความรู้ตลอดทั้งปี ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top