• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
sales manager เครื่องมือแพทย์ miltenyi biotec
วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย บริหารการขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ มีทักษะการขาย เจรจาต่อรอง เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ ส่งมอบลูกค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ เพื่อเสาะหาลูกค้ารวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า รับผิดชอบดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ miltenyi biotec กลุ่มผลิตภัณฑ์ pi เครื่องมือตรวจหาภาวะเสี่ยงการเกิดมะเร็ง หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ กระตุ้น และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ทีมขาย
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด
sales executive กรุงเทพและปริมณฑล
ศึกษารายละเอียด ข้อมูลสินค้า และบริการ ค้นหา และจัดทำทะเบียนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จัดทำแผน และตารางการเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า ออกไปพบลูกค้านอกสถานที่ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า และติดตามผลงาน ดูเเลลูกค้ารายเก่า และสร้างลูกค้ารายใหม่ ประเมินความต้องการของลูกค้า สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด วางแผนงาน และบริหารงานขายประจำปีให้ได้ตามเป้าหมาย ให้คำแนะนำแก่ทีมในการขาย พัฒนาบุคลากรภายในทีมให้มีความรู้ความสามารถ จัดทำ report เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร ดูเเลและแก้ไขปัญหาลูกค้าได้เบื้องต้น ข้อมูลบริษัท http www qintersupply com
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top