• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน
บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
1 เขียนโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการใช้งาน และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีอยู่ 2 ออกแบบรายงานต่างๆ โดยใช้โปรแกรม crystal report เพื่อสนับสนุนผู้ บริหารและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3 จัดทำเอกสารที่เดี่ยวกับการพัฒนา เช่น คู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งอบรมการใช้งาน 4 ดูแลรับผิดชอบการออกแบบ จัดทำเว็บไซด์ ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 5 วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาตามการวิเคราะห์ 6 ติดต่อประสานงาน และติดตามผลการดำเนินการของโปรแกรมสำเร็จรูปกับผู้ให้บริการ 7 ตรวจสอบผลการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปก่อนการรับมอบ 8 ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 9 การให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 10 ศึกษาขั้นตอนการทำงานส่วนต่างๆของบริษัท
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บี โซไซตี้ จำกัด
full time พนักงานประจำร้าน yi fang fruit tea อี้ ฟาง ฟรุต ที สาขาสามย่าน มิตรทาวน์ สาขา im china เยาวราช
1 ให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสุด 2 แนะนำโปรโมชั่น รายการเครื่องดื่มลูกค้า ตามขั้นตอนงานบริการ 3 เชียร์ขายรายการเมนูแนะนำหรือโปรโมชั่น ตามเป้าหมายที่ฝ่าย operations กำหนด 4 ทบทวนและบันทึกรายเครื่องดื่มให้ลูกค้าถูกต้องครบถ้วน 5 คอยดูแลติดตามเครื่องดื่มลูกค้าให้ได้รับ ครบถ้วน 6 ดูแลความสะอาด ภายในสเตชั่นและzone ที่ได้รับมอบหมาย 8 จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การทำงาน สเตชั่นที่ตนเองรับผิดชอบ 9 เก็บโต๊ะ อุปกรณ์ภาชนะเมื่อลูกค้าออก จากร้าน และทำความสะอาดในทันที 10 สอบถามความพึงพอใจลูกค้า 11 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามคู่มือ มาตราฐานการปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
เดอะ เซ็นเตอร์ คิทเช่น
กุ๊ก เชฟอาหารไทย ประจำสาขา คิงพาวเวอร์ รางน้ำ ด่วนมาก
เตรียมวัตถุดิบ มีความสามารถในการทำอาหารไทยเมนูพื้นฐานได้ รับผิดชอบงานจัดเตรียมอาหาร เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ทำความสะอาดเครื่องมือและครัว ให้สะอาดอยู่เสมอ เอกสารตัดสต๊อควัติถุดิบ งานเอกสารการเบิกของ สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ จีน อังกฤษ เบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการทำงาน และสื่อสารภาษา จีน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครงานพร้อมทราบผลการสัมภาษณ์งานทันที คุณออย ผู้จัดการ 0908788699 เชพชาติ 0635919163
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 8 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top