• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย
บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด (FUJITSU THAILAND)
application engineer supervisor net java
planning & organizing participate with team leader and system analyst sa to create the project plan master plan and the detail of plans in system analysis system design system construction deployment and system maintenance phase perform tasks assigned by team leader to deliver and achieve the target performance within schedule and correctness according to customer s criteria conduct and perform the software development process and documents followed by the organization standard process and procedure provide technical information or training to customer and or junior staff system analysis support sa in performing analysis activities system design prepare system specification file database organizations programming documentation support sa in performing design activities system construction conduct coding and specification testing design forms procedures and documentation needed for installation and maintenance of application create unit test script and perform unit testing prepare test cycle test data and expected results support sa to perform integration and software testing collect actual testing results review and analyst testing results support to develop program as design specification & develop the user s manual system deployment participate with team leader and sa to perform user acceptance test co work with sa to prepare the delivery item list before install the application at customer site perform customer training system maintenance and support maintain technical and service support support team leader in analyzing the changes request reporting update the job progress of his her responsibilities to team leader record the daily activities in task tracking timesheet and job progress and be approved by team leader perform measurement data collecting as defined in project or organizational standard participate with project team member in project weekly meeting trouble shooting define the problems determine the problems urgency and difficulty assign responsible person to make corrections monitoring until problem correction is finished
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท พี-ทู-พี คอนซัลแตนท์ จำกัด
วิศวกรภาคสนาม site engineer วิศวกรไฟฟ้า
1 ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในระบบคุณภาพ 2 เป็นผู้ช่วย pe จัดทำแผนคุณภาพโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมงานให้มีคุณภาพ 3 รับผิดชอบตรวจ shop drawing เพื่อใช้ในการก่อสร้างรวมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีปัญหาขัดแย้งเรื่องแบบก่อสร้าง 4 ควบคุมการใช้งานของแบบและเอกสารสนับสนุนวิธีการปฏิบัติงาน method statement 5 จัดทำรายงาน weekly report monthly report เพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 6 ศึกษาแบบ เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับงานในสนาม 7 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัสดุ 8 ช่วยในการตรวจสอบ วัดผลงาน และปริมาณงานของผู้รับจ้าง 9 ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ contractor 10 ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top