• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
บริษัท อินฟินิตี้พลัส เทรดดิ้ง จำกัด
เพจแอดมิน เวบไซด์ แอดมิน
1 กำหนด กลยุทธ์ การทำ online marketing facebook google ads line 2 สร้าง online content ตาม ตาราง และ แนวทางของแต่ละแบรนด์ 3 ติดต่อประสานงานกับ blogger outsource marketing นอก องกรค์ 4 รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า 5 หากทำ กราฟฟิค เบื้องต้น ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ 1 เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในเรื่องของ การตลาดตัวแทน ออนไลน์ เป็นอย่างดี 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การตลาด ออนไลน์ และ ออฟไลน์ 3 มีอัธยาศัยดี จิตใจดี พร้อมที่ใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 4 มีความสามารถในการทำ กราฟฟิคได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5 มีความสามารถเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตภาษีเจริญ
UOB
recovery control & admin support manager
จัดทำสรุปรายงาน ต่างๆ compromise status dra status status 8 report bind & alart info เป็นต้น ให้หน่วยงานพัฒนาสินทรัพย์ เพื่อใช้บริหารทีมและจัดการตัวเลข ตรวจสอบและควบคุมกลุ่มบัญชีที่ปิดจบตามเงื่อนไข compromise program และดำเนินการ ปรับปรุง และ เพื่อส่งรายงาน ข้อมูล ncb เป็นศูนย์ประสานงานการส่งข้อมูลลูกค้าร้องเรียนและติดตามผลการแก้ไข กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานncb cis cacq โดยควบคุมให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายการจัดการของธนาคาร ควบคุม พัฒนาและจัดการ ระบบงานสนับสนุน admin support ให้เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน และช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการจัดทำ compromise ของ หน่วยงาน พัฒนาสินทรัพย์ in house and outsourcing agencies oa ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของธนาคาร
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 82 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top