• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท ร็อคส์ พีซี จำกัด
maintenance manager
duties & responsibilities 1 make annual budget and control expenses in relations to company goals and dynamic business environments 2 establish full scopes of preventive corrective and restorative maintenance cycles and its scheduling 3 initiate and approve repair and maintenance activities through roi analysis and effective solutions 4 create dashboard and reporting system to trace progress and eliminate root causes 5 identify risk assessments related to maintenance works 6 centralize all maintenance requests and allocate resources 7 integrate an adherence to safety standards through well rounded policies and procedures 8 for new projects identify and confirm new machines spare parts and services scope of work and specification that align with business objectives 9 involve in new store layout and workflow designs 10 manage fruitful relationships with contractors and service providers 11 respond to emergency calls for maintenance queries 12 work closely with it procurement project management team to define flawless collaboration 13 develop preventive maintenance checklist for storefronts team to conduct in a timely basis 14 continue to explore best in class solutions and innovations to leverage maintenance outcomes 15 maintain updated and accurate reports 16 identify training needs and coach team members to solve minor issues 17 work with area managers and strategic operations leaders to improve operational efficiency
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
ได้ใจ
พนักงานจัดซื้อ วัสดุ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์
1 รับใบขอซื้อ และวิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและจำนวนที่ซื้อ 2 จัดหาแหล่งที่จะจัดซื้อ และจัดจ้าง 3 ขอใบเสนอราคาไปยังผู้ขายหลายๆ แหล่ง 4 เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา 5 เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด 6 คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง 7 ส่งใบสั่งซื้อ purchase order ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ 8 ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา 9 รายงานผลการติดตามกับส่วนงานต่างๆ ภายใน 10 ติดตามและตรวจสอบใบกำกับสินค้า invoice ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน
เพชรบุรี , เขาย้อย
บริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
จัดการดำเนินงานตามเป้าหมายและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการการวางแผนการผลิต และจัดการกระบวนการผลิต ตรวจสอบตารางการผลิต กระบวนการ และขั้นตอนการผลิต รวมทั้งแนะนำให้ปรับปรุงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด บริหารจัดการระบบงานวิศวกรรมในการวางแผนและซ่อมแซมเครื่องจักร ภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต และ ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 369 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top