• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสาน
บริษัท ไอโทเว่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
marketing online
1 จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในแนวรุกและแนวรับและงบประมาณค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งปี 2 มีความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดีย ที่ใช้ดูแลและจัดการการจัด display สินค้าตัวโชว์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ป้ายราคา อุปกรณ์ส่งเสริมการขายตามสาขาและในงาน event ตลอดจนดูแลของสมนาคุณให้กับลูกค้า 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ลงใน social media เช่น youtube facebook line 4 สามารถแก้ไข platform ใน market place เช่น lazada 5 ดูแลและจัดทำเกี่ยวกับสื่อโฆษณาที่ใช้ในการตลาด เช่น การจัด catalog leaflet และอื่นๆ 6 ดูแลประสานงานกับร้านทำเฟอร์นิเจอร์ เกี่ยวกับรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสาขาและงาน event 7 จัดทำโปรโมชั่นเพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 8 มีส่วนร่วมในการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้กับ pc เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการตลาดและบริหารจัดการความต้องการของ pc เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการวางแผนการตลาดต่อไป 9 รายงานสรุปของการสื่อสารการตลาดโดยรวม เพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top