• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
ธนดลและกชบูรณ์ จำกัด (ธุรกิจ รพ.เฉพาะทางศัลยกรรม)
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ต้องการผู้มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลเท่านั้น
1 วางแผนตรวจนับสินค้าคงเหลือรายไตรมาส พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจนับ 2 วางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจนับ 3 วางแผนและจัดทำเอกสารประกอบการทำลายยา พร้อมทั้งประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 4 ประสานงานกับหน่วยงานคลังสินค้า เพื่อ store month end ภายในเวลาที่กำหนด 5 ปิดบัญชี module inventory บันทึกสมุดรายวันทั่วไป 6 จัดทำ inventory reconcile 7 จัดทำรายงานสรุปสินค้าคงเหลือปลายงวด ของแต่ละครั้ง 8 จัดทำสรุปการติดตามรายงานสินค้าคงคลัง อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง 9 จัดทำสรุปสินค้าไม่เคลื่อนไหวนาน 90 วัน 10 จัดทำรายงานยาใกล้หมดอายุ เพื่อติดตามให้หน่วยงานตรวจของจริงและทำการแลกเปลี่ยน 11 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอตั้งรหัสสินค้าสำรองคงคลังตามที่หน่วยงานขอ ก่อนเสนอผู้จัดการฝ่ายบัญชี 12 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลสินค้าตามที่หน่วยงานขอ ก่อนเสนอผู้จัดการฝ่ายบัญชี 13 ตรวจสอบหาสาเหตุและจัดทำขออนุมัติปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง 14 ติดตามการเคลียร์ temp ยืม แลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นไปตามระบบ 15 จัดทำรายงานสรุปใบลดหนี้ ตามใบลดหนี้จากคลังยา กรณีจากการแลกเปลี่ยนยา เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี 16 ประสานงานกับ auditor ในการขอข้อมุล inventory ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 17 จัดทำใบสำคัญ บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา 18 ตรวจสอบเอกสารการรับทรัพย์สิน กับรายงาน comfirm การรับของ ส่งฝ่ายบัญชี 19 บันทึกรับทรัพย์สินเข้าในระบบ จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สินแยกตามแผนก 20 จัดทำรายงานทะเบียนทรัพยสิน กระทบยอดกับ gl 21 ส่งทะเบียนตรวจนับทรัพยสินและติดตามทะเบียนทรัพย์สิน 22 สรุป ตรวจสอบ รายงานตรวจนับทรัพย์สิน 23 ติดตามให้มีการติดสติ๊กเกอร์ทรัพย์สิน 24 บันทึกการโอนย้ายทรัพย์สิน ทรัพย์สิน เพิ่ม ลด จากการโอนย้าย 25 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ตำแหน่งงานใกล้เคียง
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top