• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
นนทบุรี , ปากเกร็ด
C.S.I. Intertrade Co.,Ltd
Accounting Manager ต้องยื่นปิดงบได้ (ต้องใช้โปรแกรม Express ได้อย่างชำนาญ)
งานฝ่ายบัญชีต้นทุน คำนวณต้นทุนสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และบันทึกในระบบทั้งค่าสินค้าต่างและค่าใช้จ่ายนำเข้าในระบบ inventory ปรับปรุง average cost ตรวจสอบความเหมาะสมของต้นทุน ต่อ ราคาขาย update cost ทุกเดือน ตรวจนับสต็อกทุกเดือน และตรวจปรับปรุงความถูกต้องของสต็อกในระบบ inventory ทั้งระบบ ก่อนทำการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน จัดทำรายงานประจำเดือนเช่น รายงานสินค้าคงเหลือแยกตาม product group stock aging จำนวนที่ควรนำเข้า รายการสินค้าขายดี ไม่ดี รายงาน margin ap aging ar aging เป็นต้น งานบัญชีฝ่าย ap และ ar ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารลงบัญชีตั้งหนี้ ทั้งซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายรวมทั้งรายการปรับปรุงต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารทำจ่าย ทั้งจ่ายเช็คและเงินสดย่อย จัดทำcash flow เพื่อควบคุมการเงินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดด้านการปล่อยเช็ค ตรวจเช็ครายงานสินค้าคงเหลือของบริษัท และตรวจสอบรายการต้นทุนเพื่อเตรียมใช้ยอดสำหรับปิดงบการเงิน ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และจัดทำแบบภพ 30 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรทุกเดือน ตรวจสอบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน ที่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากรทุกเดือน ดูแลเรื่องการยื่นภาษีและการยื่นแบบต่างๆ ของบริษัท ปิดงบครึ่งปียื่นแบบ ภงด 51 งานประสานงานกับต่างประเทศ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินคชจ ต่างๆเพื่อทำตั้งเบิกบริษัทย่อย ติดตามการเข้า ออกเงินของบริษัทย่อย ทำแจ้งสินค้าเคลมไปยัง supplier สรุปรายงานการประสานงานกับต่างประเทศ ไม่ได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษมาก มี template การส่งอีเมล์ให้ งานประสานงานในออฟฟิศ ตัดงบการตลาดของฝ่ายขาย และส่งสรุปรายงานทุกเดือน ประสานงานการสั่งซื้อสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top