• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
ปทุมธานี
บริษัท บางกอกปทุมแทรคเตอร์ จำกัด
sales and marketing เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
1 เป็นงานนอกสถานที่ event indoor outdoor 2 ออกบูท ออกอีเว้นท์ จัดกิจกรรมทางการตลาด 3 ส่งเสริมยอดขายและประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบ พบปะผู้คนและมีทักษะการสื่อสาร เจรจาพูดคุยได้ดี 4 มีทักษะในการวางแผนทางด้านการตลาด 5 สามารถวิเคราะห์กล่มลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย 6 วางแผนการเข้าพบลูกค้า วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเเนวทางแก้ไข พร้อมทั้งรายงานการเข้าพบลูกค้าแก่ผู้บังคับบัญชา 7 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 8 ทำยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย 9 ติดต่อประสานงานทุกฝ่ายทั้งภายใน ภายนอกบริษัทฯ 10 ออกแบบโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับฤดูกาลต่างๆ 11 และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สมุทรปราการ , พระสมุทรเจดีย์
บริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )
ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี
1 บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินทั้งหมดของบริษัท กำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ด้านบัญชีการเงินให้เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท 2 จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน พร้อมทั้งวิเคราะห์ในเชิงลึก ถึงวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน 3 บริหารและควบคุมงานบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานงานบัญชี และข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ 4 กำหนดและทบทวนกระบวนการตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลบัญชีและการเงิน 5 บริหารความเสี่ยงทางการเงิน วางแผนการบริหารเงิน การจัดการเงินสดและสภาพคล่อง จัดทำงบประมาณการทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว จัดหาเงินทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท 6 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการทำงานจริง ข้อกำหนดของทางการและหลักวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่อาจเปลี่ยนแปลง 7 บริหาร และพัฒนาทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานของบริษัท 8 เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อ ประสานงาน หรือบริหารความสัมพันธ์ กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 27,710 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top