• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บริษัท เวิร์ทตี้ แล็บ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance Manager)
จัดทำเอกสารรายรับ รายจ่าย และรายงานทางบัญชีและการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วางแผนควบคุมดูแล บัญชีรับ จ่าย และบัญชีทั่วไป สต๊อกสินค้า สรุปและยื่นแบบภาษีทุกประเภท ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จัดทำ cash flow ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจำเดือน รายงานทางการเงิน งบการเงิน และรายงานผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงิน กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นนทบุรี , เมืองนนทบุรี
บริษัท โปร พาวเวอร์ เทค จำกัด
ช่างติดตั้งงานระบบ M&E และระบบไฟฟ้าสื่อสาร
1 ออกไซค์งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารและงานระบบไฟฟ้า 2 งานติดตั้ง ระบบปรับอากาศควมคุมความชื้น ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร งานเดินสายไฟติดตั้งอุปกรณ์ 3 มีการวางแผนการทำงานร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าที่ บริหารควบคุมงานระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแบบ งบประมาณ และระยะเวลาที่กำหนด 4 ประสานงานและปฏิบัติงานต่างๆ ให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 5 จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 6 ออกแบบงานระบบ m&e 7 ทำงานวันจันทร์ เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 48,762 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top