• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กาญจนบุรี , ทองผาภูมิ
บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านKFC สาขากาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) เทรนงานที่ปั้มเซลล์ราชบุรีก่อน
ดูแลบริหารร้านและพนักงานในกะที่รับผิดชอบ รักษามาตรฐานร้านkfc ควบคุมจัดการเงินสด ฝึกตำแหน่งงานที่ปั้มเซลล์ราชบุรี 4 เดือน และย้ายประจำจังหวัดกาญจนบุรี มีที่พักให้ในช่วงฝึก รายได้ 15 000 บาท เดือน สวัสดิการมากมาย ช่น incentive การันตี เมื่อผ่านโปรฯ ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการกองทุนประกันสังคม สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน เครื่องแบบพนักงานฟรี คูปองส่วนลด 25 อาหารฟรี ตามวันที่บริษัทกำหนด วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทฯกำหนด ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี เมื่อผ่านโปรฯ เงินช่วยเหลือในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ สัมภาษณ์รู้ผลทันที
ปทุมธานี , ลำลูกกา
หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
เภสัชกร ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
รับรองผลการตรวจสอบวัตถุตั้งต้น วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอบรรจุและผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป รับรองข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือในฝ่ายควบคุมคุณภาพ กำกับและดูแลการจัดทำเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนยา กำกับและดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนด gmp glp iso 9001 อนุมัติวิธีการปฏิบัติและเอกสารอื่น รวมถึงการแก้ไข ตรวจติดตามและควบคุมสภาวะแวดล้อมในการผลิต สุขลักษณะของสถานที่ผลิต ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
ภูเก็ต , ถลาง
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
หัวหน้ากะงานบำรุงรักษา (Shift Maintenance Supervisor)
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาของพนักงานในกะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ วางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารภายในประเทศให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน รายงานการซ่อมบำรุง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทุกขั้นตอนให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ติดต่อประสานงานโดยตรงกับผู้ว่าจ้างในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ควบคุมกำกับดูแล และสั่งการแก้ไขในจุดที่เกิดปัญหา มีประสบการณ์การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกลอย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ในระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระที่เกี่ยวข้องท่าอากาศยานนานาชาติ 1 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหการ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 47,353 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top