• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
Yanet Asia Pte Co., Ltd
พนักงานบริการเต็มเวลา ชงชามะนาว
ต้อนรับลูกค้าและแคชเชียร์ ปฏิบัติตาม มาตราฐานการทำงานและความสะอาดและ ความปลอดภัยในอาหารอย่างเคร่งครัด ดูแลความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้และบริเวณร้านให้ตรงตาม มาตราฐานของ บริษัท เปิด ปิดร้าน ตามเวลาที่บริษัทกำหนด เตรียมวัตถุดิบ หั่นผลไม้ ตามมาตราฐานของบริษัท เสริฟเครื่องดื่มที่มีคุณภาพที่ดี ตรงตามมาตราฐานของบริษัท ปฏิบัติตามมาตราฐานการบริการของบริษัท ทำงานอย่างระมัดระวัง และพึงระลึกถึงความปลอดภัยในการ ทำงานอยู่เสมอ ปฎิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างาน ทำงานที่ถูกมอบหมายให้เสร็จ ทันเวลา
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
1 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 2 ศึกษางานของหน่วยงานที่รับตรวจและจัดทำโปรแกรมการตรวจสอบ 3 บันทึกข้อมูลจองราคายางและสต็อคประจำวันจากทางสาขา เพื่อจัดทำรายงานความเคลื่อนไหว 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบส่วนสาขา กลุ่มยางแท่ง กลุ่มยางแผ่น และกลุ่มน้ำยาง ตามแผนประจำปี 4 1ระบบซื้อวัตถุดิบ 4 2ระบบการผลิต 4 3ระบบคลังวัตถุดิบ 4 4ระบบบัญชีการเงิน 4 5ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5 จัดทำกระดาษทำการ ทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 6 ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบ และรายงานติดตามผลต่อผู้บังคับบัญชา 7 งานธุรการภายในหน่วยงานคือ การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทาง การขอซื้อ การเบิกของ ช่วยงานเอกสารต่างๆ จากหัวหน้าแผนก 8 ร่วมทีมตรวจสอบบริษัทในเครือ 9 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เรียงลำดับงานตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top