• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
assistant area manager
ดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างเต็มที่ ให้ข้อมูลการบริการและสินค้าภายในร้านได้ จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละสาขาที่อยูุ่ในความรับผิดชอบ สร้าง team work & team spirit ให้กับพนักงาน พัฒนาความสามารถในการสื่อสารของพนักงานรวมถึงทัศนคติที่ดีในการทำงาน ดูแลพนักงานให้อยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติ และหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานกับทีมอื่นๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ตรวจเช็คความสะอาดและความพร้อมของอุปกรณ์ รวมถึงความพร้อมของพนักงานในการบริการลูกค้า สรุปเอกสาร รายงานต่างๆ ให้กับผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งสรุปรายงานยอดขายในสาขาที่ดูแล นำเสนอประเด็นงาน พร้อมทั้งทางเลือกในการตัดสินใจ รวมถึงนำเสนอโปรโมชั่น ให้สอดคล้องกับแต่ละสาขา และนำเสนอกับผู้บังคับบัญชา
สมุทรปราการ , พระสมุทรเจดีย์
บริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )
ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี
1 บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินทั้งหมดของบริษัท กำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ด้านบัญชีการเงินให้เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท 2 จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน พร้อมทั้งวิเคราะห์ในเชิงลึก ถึงวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน 3 บริหารและควบคุมงานบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานงานบัญชี และข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ 4 กำหนดและทบทวนกระบวนการตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลบัญชีและการเงิน 5 บริหารความเสี่ยงทางการเงิน วางแผนการบริหารเงิน การจัดการเงินสดและสภาพคล่อง จัดทำงบประมาณการทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว จัดหาเงินทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท 6 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการทำงานจริง ข้อกำหนดของทางการและหลักวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่อาจเปลี่ยนแปลง 7 บริหาร และพัฒนาทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานของบริษัท 8 เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อ ประสานงาน หรือบริหารความสัมพันธ์ กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 27,719 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top