• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม
บริษัท อุตสาหกรรมผลเลิศ จำกัด
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีและเสร็จทันตามกำหนดเวลา วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแล พัฒนา กระบวนการทำงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแล การจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อยื่นภาษีประจำปี ภงด 50 ภงด 51 ครบคุมดูแลและจัดทำ ภงด 1 3 53 และประกันสังคม วางแผนและบริหารงานด้านภาษีอากร ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร บริหาร จัดการงานด้าน รับ จ่าย ให้ถูกต้อง จัดทำงบประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ นำเสนอผู้บริหาร ศึกษาและติดตามข่าวสารด้านบัญชี สรรพากร และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน กำหนดขั้นตอน รวบรวมข้อมูล จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอทุกปี วางแผนและควบคุมการตรวจนับสินค้าคงคลัง ส่งเสริมสนับสนุนการนำทักษะความชำนาญในการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในองค์กร มีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ควบคุมดูแลการทำบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชีและการปิดบัญชี จัดทำรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อผูบริหาร ปิดงบการเงินบริษัท ดูแลและจัดการงานนำเข้าและส่งออกของบริษัทฯ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 47,050 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top