• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม
บริษัท อุตสาหกรรมผลเลิศ จำกัด
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีและเสร็จทันตามกำหนดเวลา วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแล พัฒนา กระบวนการทำงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแล การจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อยื่นภาษีประจำปี ภงด 50 ภงด 51 ครบคุมดูแลและจัดทำ ภงด 1 3 53 และประกันสังคม วางแผนและบริหารงานด้านภาษีอากร ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร บริหาร จัดการงานด้าน รับ จ่าย ให้ถูกต้อง จัดทำงบประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ นำเสนอผู้บริหาร ศึกษาและติดตามข่าวสารด้านบัญชี สรรพากร และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน กำหนดขั้นตอน รวบรวมข้อมูล จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอทุกปี วางแผนและควบคุมการตรวจนับสินค้าคงคลัง ส่งเสริมสนับสนุนการนำทักษะความชำนาญในการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในองค์กร มีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ควบคุมดูแลการทำบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชีและการปิดบัญชี จัดทำรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อผูบริหาร ปิดงบการเงินบริษัท ดูแลและจัดการงานนำเข้าและส่งออกของบริษัทฯ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท AEC EXPORT (ยูทูปเบอร์พี่หมีโซล่าเซลล์)
เจ้าหน้าที่บัญชี คนรุ่นใหม่ (ประสานงานฝ่ายขาย)
เป็นนักบัญชีรุ่นใหม่ มีไอเดียใหม่ๆ รักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ มี passion ในการทำงาน และอยากประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันกับบริษัท จัดทำสรุปยอดขาย และภาษีขาย ประจำวัน ทุกเดือน นำข้อมูลสรุปยอดขาย มาวิเคราะห์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพงานขายของบริษัท ให้ดียิ่งๆขึ้นไป บันทึกบัญชี และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการขายสินค้า จัดทำเอกสารทางบัญชี ซื้อ ขาย บันทึกข้อมูล และจัดเก็บเอกสาร ตามระบบบัญชี จัดตรียมข้อมูลการยื่นภาษีและประกันสังคม ประสานงานฝ่ายภายใน และภายนอก ด้านการส่งมอบสินค้า จัดทำรายงาน และประมวลผลข้อมูล ในระบบ excel อย่างมีประสิทธิภาพ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็น ทีม work ได้
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 47,050 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top