• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
Thailand Privilege Card Co., Ltd.
Call center - Chinese Speaking
call center chinese english speaking เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก ลักษณะของตำแหน่ง ปฏิบัติงานในหน้าที่รับจองและยืนยันการให้บริการแก่สมาชิก ในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ การให้บริการรับเรื่องการร้องขอจากสมาชิกที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท ตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก job description assists customers about privilege requirement troubleshooting any issues or problems build and strengthen customer loyalty by finding the right solution to our customer s needs builds strong customer relationships through delivering excellent customer service actively listens to customers needs to provide appropriate and timely resolution builds customer confidence through creative problem solving คุณสมบัติ การศึกษาระดับปริญญาตรี เพศชาย หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี มีประสบการณ์การทำงาน 0 3 ปี มีความสามารถภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ผลสอบ toeic 650 ขึ้นไป สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และควรมีความรอบรู้ในเรื่องรอบตัวต่างๆเป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นกะได้ รักการให้บริการ qualifications fluent in english and chinese for cn en call center able to navigate multiple computer programs actively listen converse with customers while typing and updating customer information able to interact with all types of customers and provide the best resolutions must be able to work a flexible work schedule and overtime based on business needs all applicants must be able to pass background check
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Customer Experience Coordinator
หารือกับลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคและประสานงานโครงการลูกค้าเพื่อส่งเสริมธุรกิจใหม่หรือการพัฒนา มอบความประทับใจแก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและความกระตือรือร้นพร้อมทั้งแนะนำลูกค้าจากเว็บไซต์ไปจนถึงประสบการณ์ก่อนซื้อ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาระหว่างลูกค้า การสนับสนุนบริการ โดยการติดตามเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ รับผิดชอบในการโทรสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับการขายและการบริการในลักษณะที่เป็นประโยชน์ สุภาพ และเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารคำถามและข้อสงสัยของลูกค้า แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น การบริการ การชำระเงิน และการบำรุงรักษา ความสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหารกำหนด ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการปฏิบัติงาน ของช่องทางบริการและการขายมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท
บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่รับรถ(SA) สาขาพญาไท
1 ต้อนรับลูกค้า ตรวจสอบสภาพรถ และยืนยันความต้องการของลูกค้า 2 วิเคราะห์ปัญหา และเปิดใบสั่งซ่อม รถยนต์ 3 ติดตามผลการซ่อมรถยนต์ทั้งในระหว่างการซ่อมให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนการส่งมอบรถ และติดตามผลหลังการซ่อม 4 ออกเอกสารการรับประกัน การส่งเอกสารประกัน ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 จัดทำตรวจสอบและนำส่งรายงานเคลมใบแจ้งหนี้งานรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจ และตามมาตรฐาน ของบริษัทฯ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,802 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top