• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วิศวกรโครงการ
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด 1 รับผิดชอบการควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน ตรวจสอบควบคุมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 2 ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3 ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 4 ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา 5 สั่งการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา 6 สั่งหยุดงานก่อสร้างในงานบางส่วนหรือทั้งหมดในกรณีที่สั่งแก้ไขแล้ว ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหรืองานก่อสร้างที่มีผู้สงสัยในรูปแบบรายการที่ขัดแย้งกันหรือไม่ชัดเจน แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จตามกำหนด และมีคุณภาพที่ดี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,081 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top