• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
บริษัท ซองแลนด์ จำกัด
sales & marketing manager wellness
1 มีความรู้และประสบการณ์ด้าน wellness beauty hospital medical อย่างน้อย 3 5 ปี 2 ผ่านการวางแผนการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้าน sales & marketing 3 มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาด online & offline 4 บริหารงานบุคคล และการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ทำงาน เป็นแผนก แต่ละงานจะสอดรับประสานสัมพันธ์กัน และมีการสื่อความที่ดี 5 ทำรายงาน กิจกรรม ลูกค้า และ คู่แข่ง รวมทั้งเสนอแนวทางในการกระตุ้นยอดขาย ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย 6 วางแผนและกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขาย ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า 7 จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้า และสถานะของธุรกิจ 8 จัดสรรเงิน อนุมัติการจ่าย และกำหนดหรือช่วยกำหนดงบประมาณสำหรับหน่วยงานต่างๆ 9 ทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งเอาไว้ 10 อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top