• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
เลขานุการผู้จัดการ (Secretary)
1 ประสานงานและติดตามงานกับบุคลากรภายในและภายนอกบริษัท 2 นัดหมายการประชุมและจัดตารางการนัดหมายของผู้บริหาร 3 ดูแล รับผิดชอบความเรียบร้อยงานเอกสารต่างๆ ของผู้บริหาร รวมทั้งจัดทำเอกสารจดหมายโต้ตอบและพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่สำคัญ 4 แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับงานเบื้องต้น 5 จัดทำรายงานการประชุม เตรียมเอกสารในการประชุม 6 จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 7 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 ส่งรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 9 เข้าร่วมประชุมกับทางฝ่ายผู้บริหารและจดบันทึกกการประชุม 10 ดูแล และต้อนรับแขกของผู้บริหาร 11 สนับสนุนงานของฝ่ายบริหาร ให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา 12 อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 367 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top