• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน
บริษัท เอซ เอสเตท กรุ๊ป จำกัด
วิศวกรโครงการ
1 วางแผนงานหลักรวมถึงแผนงานประจำเดือนและแผนประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบ 2 จัดทำแผนงานส่งวัสดุ แบบ เพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบและอนุมัติ 3 จัดทำ daily report และmonthly report เพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการเพื่อติดตามผลการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตรวจสอบ shop drawing และเสนอแนะข้อคิดเห็นและวิธีการที่เหมาะสมให้ผู้จัดทำแบบแก้ไขและแจกจ่าย 5 เสนอแนะวิธีการทำงาน การแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหาให้กับ site engineer และ foreman ได้อย่างดีและถูกต้อง 6 ตรวจสอบวัสดุและจัดซื้อวัสดุเพื่อป้อนให้กับหน่วยงานได้ถูกต้องแม่นยำและทันเวลาร่วมกับ site engineerและforeman 7 แก้ปัญหาเบื้องต้นกับ site engineer และ foreman ได้ถูกต้อง 8 ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม ลด ของโครงการ และเสนอต่อผู้จัดการโครงการ 9 แก้ปัญหาร่วมกับงานระบบอื่น ๆ ได้ดี 10 ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับเหมาช่วง 11 จัดทำ payment ประจำเดือนและส่งให้ผู้จัดการโครงการตรวจสอบ 12 ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานบริเวณ site งาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top