• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตตลิ่งชัน
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ
ตรวจสอบ ตรวจตรา ความเรียบร้อย ภายใน ภายนอกอาคารและบริเวณโดยรอบสถานที่ของสมาคมฯ ในเวลาและนอกเวลาทำการของสมาคมฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เฝ้าระวัง ดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินภายในสถานที่ของสมาคมฯ ดูแลรักษา การผ่านเข้า ออก ของบุคคลและยานพาหนะ รวมถึงการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้ามาภายในสถานที่ของสมาคมฯ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณสถานที่ของสมาคมฯ เข้าควบคุม จับกุม ผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สิน หรือประทุษร้ายต่อเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เมื่อประสพเหตุซึ่งหน้า และนำส่งเข้าแจ้งความดำเนินคดี ดูแลป้องกัน การเกิดอัคคีภัย เข้าระงับเหตุ เมื่อเกิดเหตุที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยต่อบุคคลหรือทรัพย์สินภายในสถานที่ของสมาคมฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ประสานงาน แจ้งเหตุต่อหน่วยงานภายใน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเหตุไม่ปลอดภัย หรือเหตุฉุกเฉิน ดูแล เปิด ปิด ประตูทางเข้า ออก ไฟฟ้า ไฟทาง ตามเวลาที่กำหนด บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานประจำวัน รายงานเหตุการณ์ประจำวัน หรือสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 313 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top