• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด
Operation Manager
ปฏิบัติงานตามนโยบายในการกำหนดทิศทาง วางแผน กลยุทธ์ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของสาขา วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ การทำงาน คู่แข่งทางธุรกิจ ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายวางไว้ให้สอดคล้องกับนโยบายและทันต่อเหตุการณ์ 1 ดูแลร้านสาขาที่ได้รับมอบหมายได้ตั้งแต่ 4 สาขาขึ้นไป 2 รับผิดชอบจัดการงานด้าน บุคคลาการทุกสาขา จํานวน พนงแต่ละวันของแต่ละสาขา สามารถตรวจสอบการทำงานให้สอดคล้อง กับงานในและวัน เข้าใจ และสามารถตรวจสอบงานในแต่ละแผนกของสาขาได้ 3 การสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน บริษัท จัดซื้อ บัญชี การตลาด ช่าง ภายนอก บริษัท หน่วยงานที่ผู้ให้เช่าพื้นที่ของร้าน 4 เข้าใจ ต้นทุนของอาหาร และวัตถุดิบ เพื่อจัดการให้ต้นทุนมีประสิทธิภาพ 5 การจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอ และคุณภาพอาหารให้ได้มาตรฐาน 6 การจัดการ และดูแล อุปกาณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ให้เหมาะสม และพร้อมให้งาน 7 สร้าง sop ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกัน 8 การเข้าตรวจหน้างานแต่ละสาขา เพื่อรักษามาตรฐาน การให้บริการ และจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 9 วางแผน และพัฒนาทุกๆสาขา ด้าน ประสิทธิภาพการทางานของ พนง ยอดขาย และต้นทุน
ชุมพร , หลังสวน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด(มหาชน)
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม DA ชุมพร (สำนักงาน อยู่หลังสวน)
ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มซื้อหนี้ all product non & legal วางแผนการเข้าพบลูกค้า นำแผนงานเข้าระบบ mobile application และเข้าพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อทำความรู้จักสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดภาระหนี้ ข้อดีของการแก้ไขหนี้ และผลเสียของการมีภาระหนี้คงค้าง ใช้ระบบ mobile application ในการบันทึกผลการลงพื้นที่เข้าพบลูกค้า ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,078 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top