• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
บัญชีลูกหนี้ ประจำพื้นที่ พระราม 9
สรุปรายงานขาย vat ขาย ประจำเดือน สรุป หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามรายเดือนพร้อมเตรียมเช็ค ว่าครบหรือขาด ตรวจเช็คความถูกต้องยอดเงิน ของ wht กระทบยอด bank reconciliation ตรวจสอบ gl ภายในระบบ บันทึกบัญชีรายการ petty cash ในโปรแกรม qb ทุกๆสัปดาห์ ตรวจสอบความถูกต้อง การเบิกจ่าย petty cash ประจำสัปดาห์ เพื่อจัดทำเช็ค จัดเก็บเอกสาร ใบกำกับภาษี ใบหัก ณ ที่จ่าย เข้าแฟ้มแต่ละเดือน จัดทำ rv เพื่อแนบกับใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา ตรวจสอบและติดตามรายการลูกหนี้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ตรวจสอบยอดรายได้เปรียบเทียบ กับ ยอดเงินฝากธนาคารและรายการลูกหนี้ บันทึกรายการรับชำระหนี้ และ ปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายการวางบิล และ ออกใบเสร็จรับเงิน ปิดรายการบัญชีลูกหนี้
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
accountant พนักงานบัญชี
รายละเอียด จัดทำข้อมูลบัญชีการเงิน ปิดบัญชี จัดทำรายละเอียดด้านบริหาร รายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปี ของบริษัทย่อยกลุ่มต่างประเทศ จัดทำข้อมูลประมาณการ งบประมาณ ของริษัทย่อยกลุ่มต่างประเทศ ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของร้านสาขา อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ในด้านบัญชีต่างประเทศ หรือด้านบัญชี 1 2 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้โปรแกรม smartsoft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top