• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง จำกัด
เจ้าหน้าที่การเงิน
1 ตรวจสอบรายละเอียดของเช็คที่นำเข้าบัญชี จาก net นำมาตัดผ่านในระบบบัญชีของแต่ละวันของด้านรับ จ่าย 2 เช็คข้อมูลจาก net ของเงินเข้าต่างประเทศ ติดต่อธนาคารจองเงินและ confirm เงินเข้าบัญชี 3 บันทึกบัญชีรับชำระหนี้รับเงินในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมจัดเก็บเอกสาร 4 ประสานงานกับฝ่ายขายต่างประเทศ สรุปลูกหนี้คงค้างต่างประเทศเพื่อจองเงินของแต่ละสัปดาห์ 5 ตรวจเอกสารด้านการรับชำระหนี้ของบจก สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง และด้านลูกหนี้เช็คคืนพร้อมจัดเก็บเอกสารเช็คคืน 6 บันทึกบัญชีในการนำเงินสดเข้าบัญชีของบิลเงินสด และค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ 7 ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ตรวจสอบด้านเงินสด และเกี่ยวกับธนาคาร 8 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ของผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,631 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top