• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
มอนสเตอร์ คอนเนค
Solution Consultant (Unifi Communication Product)
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ unifi communication ip phone หรือ ip pbx และ video conference สำหรับลูกค้าและ ทีมขาย สร้างความสัมพันธ์ทั้งทีมขายและลูกค้า เพื่อนำเสนอ presentation solution อย่างเหมาะสม ตรงความต้องการ จัดเตรียมและทำ demo poc sow tor bom proposal rfq solution design และ เอกสาร technical kickoff ตามแต่ละโครงการต้องการ เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ตามที่ได้รับมอบหมาย ติดตั้ง ดูแล แก้ไข หรือปรับปรุงระบบ unifi communication ip phone หรือ ip pbxและ video conference เเละ solution ที่เกี่ยวข้อง preventive maintenance ตาม site ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมดูแลโครงการและส่งมอบงาน ให้เป็นไปตามสัญญา ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Creative Event Manager (คลอง5ลำลูกกา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ดำเนินการ ค้นหาและเลือกกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2 ดำเนินจัดหาข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำเอกสาร นำเสนอ หรือเอกสารงบประมาณ 3 ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลข่าวสาร กับกลุ่มลูกค้า 4 ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 5 จัดทำเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 6 ร่วมบริหารจัดการโครงการ ให้บรรลุตามเป้าหมาย 7 ดำเนินการประสานงาน จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ จนแล้วเสร็จ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,588 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top