• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท AEC EXPORT (ยูทูปเบอร์พี่หมีโซล่าเซลล์)
เจ้าหน้าที่บัญชี คนรุ่นใหม่ (ประสานงานฝ่ายขาย)
เป็นนักบัญชีรุ่นใหม่ มีไอเดียใหม่ๆ รักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ มี passion ในการทำงาน และอยากประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันกับบริษัท จัดทำสรุปยอดขาย และภาษีขาย ประจำวัน ทุกเดือน นำข้อมูลสรุปยอดขาย มาวิเคราะห์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพงานขายของบริษัท ให้ดียิ่งๆขึ้นไป บันทึกบัญชี และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการขายสินค้า จัดทำเอกสารทางบัญชี ซื้อ ขาย บันทึกข้อมูล และจัดเก็บเอกสาร ตามระบบบัญชี จัดตรียมข้อมูลการยื่นภาษีและประกันสังคม ประสานงานฝ่ายภายใน และภายนอก ด้านการส่งมอบสินค้า จัดทำรายงาน และประมวลผลข้อมูล ในระบบ excel อย่างมีประสิทธิภาพ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็น ทีม work ได้
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
PR & Activity
ร่วมวางแผนการตลาดและโฆษณา ประสานงานกับส่วนงาน pr ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ และกำหนดกลยุทธ์ในการโฆษณา ร่วมกำหนดงบประมาณ และจัดทำ imc plan คิดกลยุทธ์ในการทำการตลาดและโฆษณา ศึกษารวบรวมข้อมูลสื่อต่าง ๆ ที่เคยจัดทำมา สื่อการตลาดที่ใกล้เคียงกันจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำมาวางแผนจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เพื่อจูงใจผู้เข้าร่วมชมงานและผู้แสดงสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ประสานการจัดทำ advertising action plan เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการใช้สื่อเพื่อการตลาดและโฆษณา ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ศึกษา รวบรวบข้อมูลหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม ชมรม รวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนและ หรือร่วมมือจัดกิจกรรมการตลาดที่จะช่วยสนับสุนนการตลาดให้กับงานที่เกี่ยวข้อง ประสานการแลกเปลี่ยนสื่อ และงานแสดงสินค้าตามที่ได้รับการอนุมัติ มีความรู้ความเข้าใจในการประสานการผลิตและควบคุมดูแลสื่อโฆษณา รูปแบบต่างๆ ศึกษาและประเมินกิจกรรมสื่อการตลาดที่ผ่านมาว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไรและพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,141 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top