• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
บริษัท บ้านสวนสาทร จำกัด
พนักงานบัญชี ร้านอาหาร สวนอาหาร
มีความรู้ในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีการเช่า ซื้อ ขาย ที่ดิน invice บันทึกบัญชี ปิดภาษีซื้อ ขาย ประจำเดือน ยื่นแบบกรมสรรพากร ภงด 3 ภงด 53 ภงด 1 และภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ พ 30 สปส 10 1 จัดทำใบกำกับภาษี หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถปิดงบการเงินสิ้นปีได้ ใช้ระบบ express erp ได้ จัดทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลาพนักงาน จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชีต่างๆ อย่างเป็นระบบ ให้ครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมสำหรับการตรวจสอบ จัดซื้อสินค้า เคยทำงานบัญชีเกี่ยวกับร้านอาหาร รับพิจารณาเป็นพิเศษ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นครปฐม , เมืองนครปฐม
บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ธุรการ
1 ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านฝึกอบรม สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และ สรรหาบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 2 ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามนโยบายบริษัทฯ 3 นำเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและพร้อมดำเนินการหลังได้รับการอนุมัติ 4 ชี้แจงกฎระเบียบและทำความเข้าใจกับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ วางไว้ 5 ประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี งาน csr ต่างๆ 6 ประสานงานการจัดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ งานสรรหา ฝึกอบรม และอื่นๆ 7 งานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
แอทแบงค็อก เอสเตท
เชฟ อาหารไทย
ลักษณะงาน เรากำลังมองหาเชฟที่มีความสามารถ มีความสามารถเตรียมอาหารอย่างอิสระ มีความสามารถประกอบอาหารได้อย่างคล่องแคล่ว มีความสามารถในการทำอาหารไทย อีสาน กลาง ใต้ seafood มีความสามารถในการบริหารวัตถุดิบในครัวและจัดทำสต็อกของร้านอาหาร มีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์และออกแบบเมนูอาหารใหม่ๆ มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพของอาหาร มีความสามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ด้านสุขอนามัย มีความสามารถในการบริหารจัดการ cost ต้นทุน ราคาได้ มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมงานได้
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top