• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท พี พี เอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด
กราฟฟิค
รายละเอียดงาน 1 จัดทำการนำเสนอผลงานแบบ infographic สำหรับการเผยแพร่ข้อมูล ทั้ง online และ offline ได้ 2 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และสื่อโซเชียลมีเดีย 3 มีความรู้เรื่องการทำ website hardware software และ network พื้นฐาน คิดและออกแบบงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย หญิง อายุ 25 35 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ กราฟฟิค หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ 2 ปี ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม photoshop illustrator indesign หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน microsoft office ได้เป็นอย่างดีและโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการทำงาน หากมีความรู้มีความสนใจในประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด วิธีการสมัคร สามารถสมัครงานด้วยตนเอง ที่บริษัท วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 10 00 น 17 00 น ส่งประวัติและรูปถ่ายของท่านมาตามที่อยู่ และอีเมล์ ตามที่อยู่ด้านล่าง ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด 74 สุขุมวิท 21 อโศก ซอย 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 260 6000 ต่อ 202 203 ฝ่ายบุคคล อีเมล akando 29 trustmail jobthai com อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน แฟกซ์ 02 260 6000 ต่อ 300 เว็บไซต์ http www ppmthai com line id 0922825372 สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วิธีการเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน mrt ลงสถานีเพชรบุรี หรือ รถไฟฟ้า bts สถานี อโศก ต่อวินมอเตอร์ไซด์ บริษัทตั้งอยู่ในซอยโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม
บริษัท เอเอฟ อินโนเวชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1 คีย์รายละเอียด po จากฝ่ายจัดซื้อลงในตาราง excel ทั้งก่อนจ่ายและหลังจ่ายเช็ค เพื่อสรุปการจ่ายและทำต้นทุน 2 รับวางบิล พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการวางบิลให้ถูกต้องครบถ้วน 3 จัดทำบันทึกบัญชี บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้า 4 ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 5 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 6 จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 7 จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ 8 ทำรายการทะเบียนคุมเช็คจ่าย สรุปรายการเช็คในทะเบียนคุม 9 จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง 10 ตรวจสอบและจัดเก็บใบกำกับภาษีซื้อ พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีซื้อ เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ ภ พ 30 11 ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งจัดทำรายงาน ภ ง ด 3 ภ ง ด 53 ภธ 40 และภาษีป้าย 12 ทำการจ่ายเช็คแก่ supplier ตามเวลาที่กำหนดตามนโยบายบริษัทฯ ที่วางไว้ 13 จัดทำรายงานเช็คค้างจ่ายทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา 14 จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา 15 จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา 16 จัดทำ bank reconcile ฝั่งจ่ายเงิน 17 ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 18 ตรวจสอบเอกสารและจัดทำชุดจ่ายเงินสดย่อยพร้อมทั้งบันทึกบัญชี 19 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี AR
1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 1 1 รับเอกสารจากแผนก document center เป็นใบ certificated ใบส่งมอบงาน 1 2 จัดทำตารางรับงานแยกโครงการ 1 3 ออกใบกำกับ ใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บเงินจากลูกค้า 2 ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า 2 1 ตรวจสอบเอกสารวางบิลที่ครบกำหนด 2 2 จัดทำใบเสร็จรับเงิน 3 บันทึกบัญชีในระบบฯ 3 1 บันทึกในระบบ 3 2 ระบุเกณฑ์ภาษีถูกต้อง 4 จัดทำใบสำคัญรับ 4 1 จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ แนบสำเนาเช็ครับ 5 ถ่ายสำเนาจัดเก็บเอกสารการรับที่เรียบร้อยแล้ว จัดทำรายงานภาษีขาย ด้วยประสบการณ์เป็นผู้ให้บริการด้านกำจัดปลวก แมลง สัตว์รบกวน pest control โดยทีมงานที่มากประสบการณ์ สำหรับธุรกิจและองค์กรณ์ครบวงจร ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบประกาศนียบัตรจาก intertek moody ประเทศอังกฤษ ได้แก่ iso 9001 2015 iso 14001 2004 ohsas 18001 2007 และ tis 18001 2011 iso 45001 2018 ด้าน pest management service รายแรก และรายเดียวในประเทศ เปิดยาวนานมามากกว่า 10ปี โดยเรากำลังยกระดับมาตราฐานไปสู่สากลและต้องการบุคลากรจำนวนมากที่ไฟแรงมาร่วมงานกับเรา สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 0870081666 ติดต่อ เท็น hr
กรุงเทพมหานคร , เขตธนบุรี
บริษัท ถนัด แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
นักบัญชีอาวุโส Senior accountant
รับเอกสารจากลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารทางบัญชีและเอกสารการจ่ายเงินเรียงตามเลขที่ใบสำคัญให้สามารถอ้างอิงได้สะดวก จัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน จัดทำรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด 3 53 รายงานภาษีซื้อ ขาย ภ พ 30 และยื่นแบบผ่านทางเว็ปไซต์ออนไลน์ของสรรพากร บันทึกบัญชี รับผิดชอบในการทำจ่ายเงินตามเวลาที่กำหนด ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ดำเนินการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ในระบบ รวมทั้งกระทบยอด bank statement และเอกสารจ่ายเงิน รับเงิน ตัวอย่างเช่น withholding tax เป็นต้น ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อยของบริษัท และจัดทำรายงานเงินสดย่อย ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารประกอบการจดทะเบียนบริษัท จด vat จดเลิกบริษัท ปิดบัญชี ส่งงบการเงิน จัดทำ ภงด50 ควบคุมดูแลน้องบัญชี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,604 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top