• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฮาโก้กรุ๊ป(1991) จำกัด
restaurant manager savoey restaurant best thai restaurant
1 ควบคุม ดูแล บริหารการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานที่วางเอาไว้ 2 บริหารจัดการต้นทุนการผลิต และยอดขายในแต่ละวันให้เป็นไปตามที่กำหนด 3 วางแผนและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการภายในส่วนที่รับผิดชอบ 4 แนะนำแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด 5 ดูแลเอกสารการเงิน เอกสารควบคุมของแต่ละหน่วยงานให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 6 ถ่ายทอด พัฒนาพนักงานเก่า ใหม่ให้มีรู้ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 364 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top