• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด
เจ้าหน้าที่กฏหมาย ด่วน สำนักงานใหญ่ law english speaker
ตรวจสอบ ร่างสัญญา ร่างหนังสือต่างๆ ให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับ พรบ อาคารชุด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนของบริษัทในการเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ร่างคำฟ้อง ดำเนินคดีในศาล ทางแพ่ง อาญา ประสานงานกับหน่วยราชการ อาทิเช่น สำนักงานที่ดิน ศาล และอื่นๆ จัดเตรียมเอกสาร คำนวณค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ สำนักงานที่ดิน คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ เพศชาย หญิง อายุระหว่าง 28 35 ปี มีใบอนุญาตว่าความ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดีเยี่ยม ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี มีใจรักงานบริการ position legal officer job description to draft and review legal documents and contracts to provide legal advice on condominium act and various matters to be representative of the company for juristic person manager to draft and responsible and to be in charge of court proceeding civil criminal to coordinate with relevant government authorities such as land office court and etc to provide the documents and calculate transferring fee of condominium and travel for transferring condominium at land office qualification bachelor degree in law male female age between 28 35 years old lawyer license is a must excellent english communication both verbal & written work well under pressure service mind
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
Ventilation Engineering Co.,Ltd.
legal manager ด่วน เงินเดือน 120 150 k สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี
หน้าที่ ดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท จัดทำร่างและตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารทางกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งไทย และอังกฤษ ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา ทางด้านกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของบริษัท เจรจาต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเป็นตัวแทนของบริษัทในการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท หรือให้ทางบริษัทเสียหายน้อยที่สุด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ หรือหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้บริหารและพนักงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดูแลงานด้านการดำเนินคดี หรือติดต่อประสานงานกับทนายความ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 194 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top