• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
student trainee program ภูมิใจ ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 6
หน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด มหาชน เปิดโครงการต้อนรับนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ภูมิใจ ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 6 ที่มีแผนการเรียนรู้ชัดเจน และได้เรียนรู้จากผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาวิชา โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประกันภัย หรือ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการดังนี้ ระยะเวลาการฝึก วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563 กำหนดการคัดเลือกผู้ร่วมโครงการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563 workshop day กุมภาพันธ์ 2563 วันที และเวลาที่ชัดเจน บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยตรงกับนิสิต นักศึกษา ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 337 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top