Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

- รับโทรศัพท์ใบบริษัท - โอนสายรับฝากเรื่อง - รับข้อร้องเรียนต่างๆ - ให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales spec (ด่วน!)

บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด

1.แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.วางสเป็คกับผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม และมัณฑนาการรวมถึงเจ้าของโครงการ สร้างความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ออกแบบ และเจ้าของ 3.สนับสนุนข้อ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท ยูส ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 564รายการ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ส่งเสริมการขายให้เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น สัญญาว่าจ้าง 1 เดือน และ 2 เดือน -ธันวาคม 59 -ธันวาคม 59 +มกราคม 60 สามารถปฏิบัติงานที่ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิได้

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 27,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

กราฟฟิค Graphic Designer(ประจำสำนักงานใหญ่( ซอยอ่อนนุช61-63)

บริษัท มิกะฟู้ดส์ จำกัด

1.มีความรู้เรื่อง IT และทำสื่อ Socialcจะดีมาก 2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภท 3. มีความรู้เรื่องโรงพิมพ์ และดูแล web site ได้ 4. สามารถใช้โปรแกรม 3DMax , Phot...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 21,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

วิศวกรโครงการ

บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- วางแผน บริหาร ควบคุม ตรวจสอบวัสดุุก่อสร้างและงานก่อสร้าง - บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ - สามารถทำงานเป็นทีม และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ - วิเคราะห์ป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

พนักงานเขียนแบบ Autocad/ Draftman

บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- เขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม - จัดทำ Shop Drawing - แก้ไขแบบตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

ช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงงานลาดกระบัง

S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.

1.การซ่อมแซม และซ่อมสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 1.1 รับใบขอรับบริการ จากหน่วยงาน 1.2 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 1.3 ปฏิบัติงานซ่อมแซม /ซ่อมสร้าง ณ หน่วยงานต่างๆ ที่ขอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

วิศวกร ประจำโรงงานลาดกระบัง

S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.

1. ควบคุมดูแลและวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักร - วางแผนงาน PM เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต - ควบคุมดูแลติดตามผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

ด่วน!!!เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำโรงงานลาดกระบัง

S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.

1.1 การสรรหาและคัดเลือก - รวบรวมใบเสนอขออัตรากำลังพนักงานของแต่ละหน่วยงาน และสรุปตำแหน่งงานที่ต้องรับสมัครงานในแต่ละวัน - ประกาศรับสมัครงานในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ และประสานงานกับแผนกสรรหาฯ (สำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด

ดูแลระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของระบบทำความเย็น ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : 10,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

ช่างติดตั้ง

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด

งานติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็น อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็น

เงินเดือน(บาท) : 10,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

ช่างแอร์

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด

ดูแลระบบเครื่องทำความเย็น ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็น

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

วิศวกรเครื่องกล

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด

ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์จักรกลต่าง ๆ

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 17,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

ช่างเชื่อม

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด

งานเชื่อมโลหะ งานโครงสร้างระบบเครื่องทำความเย็น

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

ช่างเทคนิค

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด

-ติดตั้งระบบตู้คอลโทรลปั๊มน้ำ,ไฟฟ้า,เครื่องจักรกล,ระบบ Gasifier -ซ่อมบำรุงรักษา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีให้ทันสมัยและประหยัดพลังงาน (พลังงานทดแทน)

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

ช่างบริการ

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด

รับแจ้งซ่อมระบบทำความเย็น แก้งานซ่อมระบบทำความเย็น ล้างใหญ่ระบบทำความเย็นประจำเดือน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

ทั้งหมด 564 รายการ