Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-มีประสบการณ์ขายกลุ่มผู้รับเหมาหรืองานโครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือ อาคาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ( อุปกรณ์ไฟฟ้า ) - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Service Co-ordinator

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

• เปิดงานในระบบ และจัดพิมพ์เอกสารงานบริการให้แก่พนักงานบริการเพื่อออกไปให้บริการแก่ลูกค้า • ปิดงานในระบบและจัดเก็บเอกสารงานบริการ เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว • จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถิติในก...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Supervisor

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

บริหารจัดการทีมขาย ในเขตต่างจังหวัด สนับสนุนการขายในทีม ทำการตลาดให้ทีม สนับสนุนทีมให้เกิดยอดขายตามเป้าที่กำหนด ให้ความรู้ด้านการขายให้ทีม และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 40,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

ผู้แทนขาย(Ambassador) ภาคตะวันตก

บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด

1.เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2.กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้า,Agent 3.เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4.มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน 5.มีประสบการณ์ขายด้านวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือไฟฟ้า จะพิจารณาเป็น...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

วิศวกรประมาณราคา

Daii Group Public Company Limited (บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 65รายการ
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด

1. การวางแผนงานโครงการ , ควบคุมและจัดการกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและกฎหมาย, รวมถึงประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้งานลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้อย่างครบถ้วน 2. ควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานของโครง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด

1. เขียนแผนงานและวางแผนการทำงานทั้งโครงการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 2. จัดทำงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง 3. ประสานงานกับOffice โดยเฉพาะผู้ออกแบบ จัดซื้อ 4. ตรวจสอบเอกสาร Payment ผู้รับเหม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้จัดการโครงการ ก่อสร้าง

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ของ consultant

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผู้จัดการโครงการ-อาคารขนาดใหญ่ (เริ่มงานได้ภายใน 15 วัน)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- รับนโยบายจากเจ้าของโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ - กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับเจ้าของโครงการ - วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ - ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ - ต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งผู้จัดการที่รับสมัครมีดังนี้ -ผู้จัดการโครงการ -ผู้จัดการอาคารเทียบเครื่องบินรอง -ผู้จัดการลานจอดประชิดอาคาร -ผู้จัดการส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ -ผู้จัดการประสานงานโครงการ -ผู้จัดการด้านประกันคุณภาพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด และ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด

เป็นผู้บริหารควบคุมงานก่อสร้าง โครงการอาคารสูง (มากกว่า 20 ชั้น)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการโครงการ

D.K.J. Construction Co., Ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด

- บริหารงานโครงการและสั่งการต่างๆ - ว่างแผนการใช้วัสดุต่างๆภายในโครงการ - ประสานงานระหว่างโครงการและสำนักงานใหญ่ - คำนวนปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

บริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด

1 วางแผนควบคุมงานติดตั้งให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด 2 ควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายที่ได้รับ 3 วางนโยบายระดับไซต์งาน โครงการ และบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 4 ตรวจสอบการติดตั้งให้ตรงตามแบบและตรงตามคว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้คำปรึกษาเจ้าของโครงการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผู้จัดการโครงการ( โยธา )

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำโครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงกา...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 90,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริหารจัดการโครงการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยการควบคุมต้นทุน, คุณภาพงาน และกำหนดเสร็จทันตามแผนงานหลักโครงการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ผู้จัดการโครงการจดหน่วย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร)

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ประสานงานเรื่องงานจดหน่วย กับการไฟฟ้า พื้นที่ อ.บ้านแพ้ว,อ.ดำเนินสะดวก,และบางแค -ควบคุมดูแลพนักงานจดหน่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -มีรถยนต์เป็นของตัวเอง มีค่าน้ำมันให้เดือนละ 7,000 บาท

เงินเดือน(บาท) : 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการโครงการพัฒนาธุรกิจ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- สามารถเสนอและเขียนโครงการได้ - สามารถศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในเบื้องต้น - ช่วยในการจัดการติดตาม ดูแลโครงการการพัฒนาธุรกิจ โดยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท - สร้างพั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ไวซ์ คอน จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 18,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

บริษัท กราฟีน จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผู้จัดการโครงการงานก่อสร้าง

บริษัท สยามกรกิจ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่

ผู้จัดการโครงการคอนโด (Project Manager)

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

- จัดทำกำหนดการโครงการคอนโด ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของงาน การตรวจสอบลักษณะทางเทคนิค และการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการคอนโด - กำหนดทิศทางการดำเนินการทางเทคนิคและหน้าที่การปฏิบัติงานวันต่...

เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 70,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

PROJECT MANAGER / ผู้จัดการโครงการงานตกแต่งภายใน

กลุ่มบริษัท จาร์เค็น จำกัด

1. ควบคุมการทำงานตามขั้นตอนระบบการบริหารโครงการออกแบบภายใน ก่อสร้าง หรือการควบคุมงาน ให้การทำงานบริหารโครงการและบริษัทฯเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 2. ตรวจสอบการทำงานของ วิศวกรโครงการ โฟร์แมน อนุมัติงาน...

เงินเดือน(บาท) : 45,000 - 55,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

ทั้งหมด 65 รายการ