Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- บันทึกบัญชี, จัดทำใบสำคัญจ่าย, รับวางบิล, บัน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง / พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

1.วางแผนการเดินทางและขับรถยนต์อย่างปลอดภัย 2.รั...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการกัลปพฤกษ์ ซิตี้พลัส มหาสารคาม

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และเจ้าของร่วม งานจัดทำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

Sales Exclusive /เจ้าหน้าที่ขาย

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตงาน - ดูแลลูกค้า และรับผิดชอบการให้ข้อมูล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 31,016รายการ
พนักงานธุรการบริการลูกค้า

บริษัท เซลส์ แมชอัพ จำกัด

• สื่อสารผ่านช่องทาง Facebook, Line@, Email • ร...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 14,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

บริษัท เซลส์ แมชอัพ จำกัด

• สื่อสารผ่านช่องทาง Facebook, Line@, Email • ร...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 14,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

บริษัท เซลส์ แมชอัพ จำกัด

• สื่อสารผ่านช่องทาง Facebook, Line@, Email • ร...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 14,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เซลส์ แมชอัพ จำกัด

• รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี • ติดตามใบกำกับภ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา

Senior Programmer

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

วางแผน, ออกแบบ, พัฒนา และติดตามการใช้งานโปรแกรม...

เงินเดือน(บาท) : 24,000 - 30,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

Senior Programmer

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

วางแผน, ออกแบบ, พัฒนา และติดตามการใช้งานโปรแกรม...

เงินเดือน(บาท) : 24,000 - 30,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

Programmer (Web App)

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

พัฒนาโปรแกรม Web Based, PHP, ASP, .Net, Java หร...

เงินเดือน(บาท) : 21,000 - 26,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D)

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

ออกแบบวงจร, เขียนโปรแกรมควบคุม, วิจัยและพัฒนาผล...

เงินเดือน(บาท) : 24,000 - 30,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D)

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

ออกแบบวงจร, เขียนโปรแกรมควบคุม, วิจัยและพัฒนาผล...

เงินเดือน(บาท) : 24,000 - 30,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

โปรแกรมเมอร์ (Mobile Application)

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

- พัฒนาแอปปลิเคชันสำหรับการใช้งานบนแท็บเล็ต และ...

เงินเดือน(บาท) : 21,000 - 26,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

โปรแกรมเมอร์ (C++, VB, .Net หรือ Java)

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

- พัฒนาโปรแกรมเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือพัฒนาโ...

เงินเดือน(บาท) : 21,000 - 26,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

โปรแกรมเมอร์ (C++, VB, .Net หรือ Java)

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

- พัฒนาโปรแกรมเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือพัฒนาโ...

เงินเดือน(บาท) : 21,000 - 26,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

- ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนวางตลาด, การประกอบวงจร ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

ช่างเทคนิค(คอมพิวเตอร์)

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

ทำงานช่างเทคนิคเกี่ยวคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 17,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ช่างเทคนิค(คอมพิวเตอร์)

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

ทำงานช่างเทคนิคเกี่ยวคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 17,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศกรผู้ช่วย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

ช่วยงานในห้องวิจัย เช่นงานการประกอบวงจร, การเขี...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 23,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เลขานุการ ประจำสำนักงาน

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด

เลขานุการ/ธุรการ ติดต่อประสานงาน พิมพ์สัญญาและเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

สถาปนิกออกแบบ

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด

ออกแบบ อาคารพักอาศัย อาคารสูง โรงแรม รีสอร์ท ตร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

สถาปนิกออกแบบ

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด

ออกแบบ อาคารพักอาศัย อาคารสูง โรงแรม รีสอร์ท ตร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ภูมิสถาปนิก

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด

ออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตย์โครงการ อาคารพักอาศัย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

Project Management

True Connect Co., Ltd.

- Create and execute project work plans and rev...

เงินเดือน(บาท) : 40,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Project Management

True Connect Co., Ltd.

- Create and execute project work plans and rev...

เงินเดือน(บาท) : 40,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

True Connect Co., Ltd.

- จัดระบบการนำเสนอเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารพิจาร...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

CCTV&Support; Engineer

True Connect Co., Ltd.

- สำรวจหน้างานของระบบกล้อง CCTV - ออกแบบพร้อมทั...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

CCTV&Support; Engineer

True Connect Co., Ltd.

- สำรวจหน้างานของระบบกล้อง CCTV - ออกแบบพร้อมทั...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ทั้งหมด 31,016 รายการ