• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนลงทุน (ด่วนมาก สามารถเข้ามากรอกใบสมัครงานที่บริษัทได้เลย)
1 บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนลงทุน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2 พิจารณากฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ และกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษัท เพื่อจัดทำร่างนโยบายการลงทุน กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาการลงทุน แผนการลงทุน และธรรมภิบาลการลงทุน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการลงทุน 3 วิจัยและวิเคราะห์การลงทุนต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินรายการซื้อ ขายสินทรัพย์ลงทุน และบริหารเงินลงทุน 4 จัดทำรายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ product limit 5 จัดทำรายงานผู้ออกสินทรัพย์ และคู่สัญญาของบริษัทในการลงทุน master file 6 จัดทำแผนงบประมาณประจำปีส่วนงาน 7 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจสกผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,185 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top