• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , ทุกเขต
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1 ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาบุคคลากร สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้นเพื่อคัดเลือก อบรมระเบียบพนักงานใหม่ 2 ติดตามผลการประเมินผลการทดลองงานตามนโยบายบริษัท 3 ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ การขออนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ 4 ประสานงานกับทุกหน่วยงานราชการ เช่น สรรพกร ประกันสังคม กรมสวัสดิการแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง visa 5 ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำเงินเดือน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำเดือนและประจำปี ภงด 1 ภงด 90 91 และทวิ 50 6 ตรวจสอบเวลาทำงาน time สรุปขาดลาพนักงานประจำวัน สัปดาห์ เดือน บันทึกเอกสารการลาเข้าระบบ 7 ตรวจสอบสาธารณูปโภคภายในอาคาร ควบคุมงานแม่บ้าน 8 ดูแลงานควบคุมทรัพย์สินบริษัท อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัท 9 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท ออมนี่เรส จำกัด
sales and events representative
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในลักษณะอีเว้น ณ สถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนด ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ ของแบรนด์ลูกค้าผู้ว่าจ้าง รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด รักษาความเป็นมืออาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ลูกค้า ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ มอบหมายให้ เพื่อรักษามาตรฐานในการทำงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ให้บริการลูกค้า และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ สร้าง ฝึกสอนทีมงานขาย รวมถึงบริหารสมาชิกในทีม ให้มีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขาย และผู้ที่ต้องการเติบโต
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,961 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top