Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานประสานงานขาย

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย, ทำใบเสนอราคา, จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือสินค้า, รับสายโทรศัพท์ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างอาคาร วิ่งกรุงเทพ ภาคตะวันออกด่วน!!

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

ตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าอาคาร ซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน ตรวจเช็คแอร์สำนักงาน งานซ่อมแซมทั่วไป สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอณุญาติขับขี่ สามารถวิ่งภาคตะวันออกได้

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 17,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Service Co-ordinator

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

• เปิดงานในระบบ และจัดพิมพ์เอกสารงานบริการให้แก่พนักงานบริการเพื่อออกไปให้บริการแก่ลูกค้า • ปิดงานในระบบและจัดเก็บเอกสารงานบริการ เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว • จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถิติในก...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานต่างประเทศ (International Coordinator)

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ทางอีเมล์และโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทั้งด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ 3. ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,504รายการ
พนักงานขับรถส่งสินค้า

หจก.ลอนดรี คลีนิค

*ส่งผ้าตามโรงแรม, โรงพยาบาล, ร้านอาหาร etc. *เหมาวัน วันละ 500 บาท *วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

ผู้ช่วยบรรณาธิการ /ผู้สื่อข่าว

Technology Media CO.,LTD

สัมภาษณ์ เขียนข่าว บทความ ถ่ายภาพ และปฏิบัตงานต่างจังหวัดได้

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผู้จัดการฝ่ายขาย

Technology Media CO.,LTD

กำกับ ดูแล ติดตามผลงาน อบรมพนักงาน เพื่อให้ทีมบรรลุ เป้าหมายการขาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล (หญิง)

Technology Media CO.,LTD

ดูแล ปรับปรุง แก้ไขและบันทึกข้อมูล ประสานงานด้านเอกสารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ จัดส่งเอกสารและหนังสือต่างๆ ให้กลุ่มลูกค้า และงานทั่วไปเกี่ยวฝ่าย ฯลฯ หน้าืที่ที่ต้องปฏิบัติ 1. คีย์ข้อมูลและค้นหา...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Technology Media CO.,LTD

ควบคุมระบบงานบัญชีให้ถูกต้อง ประสานงานระหว่างแผนกภายในบริษัทตรวจสอบและติดตามการจัดเก็บลูกหนี้ บริหารการเงินของบริษัท จัดทำCashflow และงานด้านบุคคล

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เลขาฝ่ายขาย Directory

Technology Media CO.,LTD

- ดูแลเรื่องเอกสาร - ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำรายงานการประชุม - มีความถนัดในการใช้งาน Microsoft Excel, Microsoft word รับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เนท - งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

Technology Media CO.,LTD

ประจำฝ่ายบัญชี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานการตลาดการขาย

Technology Media CO.,LTD

-ขายสื่อโฆษณา -ขายบูทงานสัมมนา -ขายสินค้าบนเว็บไซด์

เงินเดือน(บาท) : 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Graphic Design

Technology Media CO.,LTD

ออกแบบและจัดหน้านิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานขายสมาชิกวารสาร

Technology Media CO.,LTD

ขายสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์ และสามารถปฏิบัติงานด้านธุรการ อื่น ๆ ได้

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

พนักงานขับรถส่งเอกสาร

Technology Media CO.,LTD

พนักงานรับ ส่งเอกสาร (วางบิล,รับเช็ค)

เงินเดือน(บาท) : 13,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

Sales Engineer

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.

-Sales Air-conditioner, room air-conditioner for building -Main customers is General Constructor, Subcontractor and interior decoration supplier -Expand sales for existing customer and seek for new cu...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการทั่วไป

The Royal Bangkok Sports Club

1.ดูแลเอกสาร เข้า-ออก จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 2.จัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Officer (Membership)

The Royal Bangkok Sports Club

1. งานด้านเอกสาร 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้ 3. อำนวยความสะดวกในการทำบัตรให้กับสมาชิก 4. ให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Forelady / Foreman (Cleaner)

The Royal Bangkok Sports Club

ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ความเป็นระเบียบ และความสะอาดของอาคาร และบริหารงาน การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่กีฬา (Sports Custodian)

The Royal Bangkok Sports Club

-แนะนำสมาชิกในการเล่นกีฬา การใช้อุปกรณ์กีฬา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

Reception / Operator

The Royal Bangkok Sports Club

ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ และให้บริการประสานงานกับฝ่าย/แผนกต่างๆ, บริการสมาชิกที่มาติดต่อเคาน์เตอร์และทางโทรศัพท์ เบิก – จ่ายสินค้าที่ระลึกพร้อมบันทึกยอดขาย และจำหน่ายคูปองแทนเงินสด เตรียมเอกสารเพื่อให...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

พนักงานประจำห้องแต่งตัว

The Royal Bangkok Sports Club

ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการในห้องแต่งตัว เช่น ดูแลความสะอาดในห้องแต่งตัว ทำความสะอาด และจัดเตรียมผ้าขนหนู สบู่ ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Cook (หลายอัตรา)

The Royal Bangkok Sports Club

จัดเตรียมอาหาร, ทำอาหาร เช่น อาหารไทย , จีน หรือยุโรป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ช่างแอร์

The Royal Bangkok Sports Club

ทำหน้าที่ดูแลรักษาระบบเครื่องทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำแข็ง – ตู้แช่, เครื่องทำน้ำแข็ง และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

คนงาน (กรีนที)

The Royal Bangkok Sports Club

ทำหน้าที่ดูแลหญ้าสนามกอล์ฟบริเวณกรีน – ทีออฟ (งานตัดหญ้า, รดน้ำ, หว่านปุ๋ย และฉีดพ่นสารเคมี) ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

พนักงานขาย

บริษัท เอ-วู้ด เทรดดิ้ง จำกัด

1.เสนอขายสินค้าบริษัท 2.ดูแลลูกค้าปัจจุบันและเพิ่มลูกค้ารายใหม่ 3.ดูแลลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

เงินเดือน(บาท) : 13,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขาย Freelance

บริษัท เอ-วู้ด เทรดดิ้ง จำกัด

ขายและดูแลลูกค้าประจำแต่ละภาค ในประเทศ ค่าตอบแทนตามยอดขาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานรักษาความปลอดภัย (หลายอัตรา)

The Royal Bangkok Sports Club

ดูแลความเรียบร้อยภายในสมาคมฯ ทำงานกะละ 8 ชั่วโมง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

พนักงานทำความสะอาด

The Royal Bangkok Sports Club

ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดพื้นที่รอบนอกสมาคมฯ โดยเฉพาะงานบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ บ่อดักไขมัน และการกำจัดขยะ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ทั้งหมด 38,504 รายการ