• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
บริษัท เฟดเดอรัล เรียลเอสเตท กรุ๊ป จำกัด
วิศวะ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
1 ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายโครงการฯ 2 นำนโนบายบริษัทฯมากำหนดวิธีการทำงาน 3 วางแผนงาน วิเคราะห์ และสรุปแผนงานโครงการฯ ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด 4 จัดทำสัญญา แผนการเบิกจ่ายงวดงาน และรายงานการปฏิบัติงานต่างๆ 5 กำหนดแนวทางและดำเนินการตรวจสอบงานคุณภาพงานก่อสร้าง เมื่อพบปัญหาต้องทำบันทึกและแจ้งและเร่งรัดงานแก้ไขให้เรียบร้อย เมื่อแล้วเสร็จให้ทำรายงานส่ง 6 ตรวจสอบปริมาณงานและออกใบรับรองการเบิกจ่ายงวดงานของผู้รับเหมาและ supplier ต่างๆในโครงการ 7 ออกหนังสือ จดหมาย บันทึกต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามสัญญา 8 พัฒนาและปรับปรุงการทำงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด 9 จัดประชุมและประสานงานระหว่างทุกฝ่ายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระยะเวลา งบประมาณโครงการ และคุณภาพที่ดี 10 วิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางจัดการปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหาโดยพิจารณาเงื่อนไข และปัจจัยต่างๆ รอบด้าน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 577 ตำแหน่งงาน
รับสมัครด่วน
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 35,000
ระยอง เมือง

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top