• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตธนบุรี
บริษัท เค อินโนเวชั่น จำกัด
graphic designer
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำ artwork ใน facebook ออกแบบ banner และ ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อvdo ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ui วิดีโอ เพื่อใช้ในองค์กรและงานโฆษณา คุณสมบัติ ทำงานเป็นทีม และประสานกับทีมอื่นได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถอธิบายถึงไอเดียและคอนเซปต์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกซึ่งไอเดียของตนเอง มีไหวพริบและทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและทฤษฎีการออกแบบ สามารถเรียนรู้ เข้าใจ และนำธีมอัตลักษณ์องค์กรมาใช้ในงานออกแบบ ความรับผิดชอบ ใส่ใจรายละเอียด มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รับฟังความคิดเห็น และสามารถสื่อสารเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการออกแบบ และใช้ adobe cc ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ photoshop และ illustrator สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
กรุงเทพมหานคร , เขตดอนเมือง
บริษัท อินฟินิท เรียล เอสเตท จำกัด และบริษัทฯในเครือ
asistant sales manager
1 กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 2 สรุป วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด 3 กำหนดราคาขายรายแปลง และเงื่อนไขการชำระเงิน และ จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆ 4 วางแผนรายการส่งเสริมการขายย่อยในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้า 5 รวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ 6 จัดเก็บข้อมูลและจัดทำภาพงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย 7 บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 624 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top