• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ส่วนประเมินคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูล
รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานสินไหม ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้บริหารจัดการ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการของหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้านการจัดทำข้อมูล รายงานสินไหม และงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายงานและบริษัท ดำเนินงานจัดทำสถิติ รายงานสินไหม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานสินไหม สอดคล้องกับกฎระเบียบของบริษัทและคปภ วิเคราะห์ข้อมูลสินไหม เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้งานต่อได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำสถิติ รายงานสินไหม หรือการใช้โปรแกรมในการจัดทำสถิติ รายงานต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด
technician droppoint ประจำสาขา แฟชั่นไอส์แลนด์
ซ่อมโทรศัพท์มือถือ โดยแก้ไขอาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้งให้เป็นปกติ สามารถช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ตลอดจนแนะนำการใช้งาน เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าที่มาใช้บริการได้ ทำการประเมินราคาในกรณีตัวเครื่องอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน หรืออาการเสียนั้นเกิดจากการกระทำของลูกค้า จัดการเอกสารในส่วนของช่างให้เป็นที่เรียบร้อย และส่งให้สำนักงานใหญ่ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องนำไปดำเนินการต่อ รับลูกค้าหน้าร้าน บริการลูกค้า และตอบปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถามหรือส่งซ่อมซ่อมโทรศัพท์มือถือ และคอยรับโทรศัพท์ลูกค้า สามารถช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ตลอดจนแนะนำการใช้งาน เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าที่มาใช้บริการได้
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 78 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top