• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
จันทบุรี , เมือง
บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา จันทบุรี
1 การวางแผนกลยุทธ์ 1 1 วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายท้องถิ่น เช่น กลุ่มลูกค้าต่างๆ 1 2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และเพิ่มยอดขายกำไรให้บริษัทฯ 1 3 วางแผน และสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด 2 การบริหารงาน 2 1 รับผิดชอบ ควบคุมยอดขาย ค่าใช้จ่าย กำไรและ stock ของสาขา 2 2 ตรวจเช็คเอกสารที่ต้องใช้ประจำวัน เช่น ใบสั่งซื้อ ใบโปรโมชั่นต่างๆ 2 3 ตรวจสอบสรุปรายงานยอดขายประจำวันนำส่งสำนักงานใหญ่ 2 4 ดูแลการพัฒนาทักษะ ความสามารถของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา 2 5 ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบงานการด้านเอกสารรายงาน ต่างๆภายในสาขา 2 6 ดูแลรับผิดชอบมาตรฐานการให้บริการ 2 7 ควบคุมดูแลให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาหน้างานให้แก่พนักงาน และสมาชิก 2 8 ดูแล ตรวจสอบตารางวันทำงาน และเรื่องการมาทำงาน การลาต่างๆของพนักงาน 2 9 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสาขา
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
พนักงานขาย pc สยาม พารากอน
พนักงานแนะนำสินค้า หรือ พนักงานขายสินค้า ในห้างสรรพสินค้า สยาม พารากอน แผนกของเล่น มีหน้าที่ในการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า แก่ลูกค้าที่สนใจ ลักษณะงานเป็นพนักงานห้างคนหนึ่ง ต้องยืนในพื้นที่ตลอด มีเวลาพักตามรอบที่กำหนด นอกจากรายได้ประจำแล้วจะมีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย ค่าเป้าแตก และค่าล่วงเวลาด้วย นอกจากจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่จะต้องนำเสนอแล้ว จะต้องมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร สามารถทำการขายสินค้าให้กับลูกค้าได้ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย สต๊อกสินค้า ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและหน้าร้าน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top