• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ทางด้านสุขภาพและการแพทย์
1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อหาสรรหาช่องทางลงทุน หาช่องทางโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2 ประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของช่องทางเหล่านั้น รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนแต่ละประเภท 3 วางแผนงานและตารางเวลาการดำเนินโครงการ เพื่อการลงทุนใหม่ 4 เตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น 5 รับผิดชอบ จัดทำระบบฐานข้อมูล สำหรับใช้ในการศึกษา วิเคราะห์เพื่อการลงทุนทางธุรกิจ 6 ศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบเทนเพื่อนำเสนอ 7 ควบคุมงบประมาณโครงการ และติดตามความคืบหน้า รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 8 วางแผนประชุมกับฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานโครงการ 9 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 10 ดำเนินการโครงการและนำเสนอรายงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 109 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top