• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง
บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด
พนักงานบัญชี
ลักษณะงาน 1 บันทึกบัญชีประจำวัน 2 จัดทำเอกสารด้านรับและด้านจ่าย 3 บันทึกข้อมูลบิลขายหรือใบกำกับภาษี 4 ติดตามความถูกต้องของรายรับ 5 ติดตามเอกสารทางบัญชีของบริษัท 6 จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน 7 ทำ ภงด 3 53 ภพ 30 พร้อมส่ง สำนักงานบัญชี 8 ทำเงินเดือน 9 ทำประกันสังคมพนักงาน 10 รวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ คุณสมบัติทั่วไป เพศหญิง อายุ 20 35 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปวส ขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ ป ตรี มีทักษะการใช้อุปกรณ์สำนักงาน พักอยู่ใกล้กับที่ทำงาน สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก มีความรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด ขยัน อดทน ชื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา คุณสมบัติที่เรามองหาในตัวผู้สมัคร มีความชื่นชอบเทคโนโลยี ไอที gadget เทรนด์ทันสมัย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความเป็นมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักในสิ่งที่ทำ ชอบงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับทำงานใหญ่ มีความยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรค วันและเวลาทำงาน สถานที่ทำงาน รามคำแหง 112 ทำงานวันจันทร์ วันเสาร์ 6 วัน หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 7 ชั่วโมง เวลา 07 00 14 00 พัก 1 ชั่วโมง ค่าจ้าง 420 บาทต่อวัน
กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง
บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด
digital marketing
1 วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ 2 สร้างการรับรู้และสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ 3 คิดกิจกรรมหรือแคมเปญส่งเสริมการขาย รวมถึงวัดผลของกิจกรรมและแคมเปญส่งเสริมการขาย 4 สำรวจความต้องการของตลาด วิเคราะห์สินค้าและบริการ วิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่ง 5 เรียนรู้ insights และ trends ใหม่ ๆ และปรับกลยุทธ์และแผนให้ทันสถานการณ์ คุณสมบัติทั่วไป เพศชายหรือหญิง อายุ 20 35 ปี ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททุกสาชาวิชา มีประสบการณ์ในงานด้าน digital marketing ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล webmaster tool google analytic seo พักอยู่ใกล้กับที่ทำงาน สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก มีความรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด ขยัน อดทน ชื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา คุณสมบัติที่เรามองหาในตัวผู้สมัคร มีความชื่นชอบเทคโนโลยี ไอที gadget เทรนด์ทันสมัย มีความเป็นมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักในสิ่งที่ทำ ชอบงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับทำงานใหญ่ มีความยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรค วันและเวลาทำงาน สถานที่ทำงาน รามคำแหง 112 ทำงานวันจันทร์ วันเสาร์ 6 วัน หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 7 ชั่วโมง เวลา 07 00 14 00 เวลายืดหยุ่นได้ เข้างานไม่เกิน 10 โมง
กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง
บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด
content creator
ลักษณะงาน 1 สร้าง content และ copy writing สื่อสารให้เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ 2 เขียนบทความนำเสนอสินค้า และเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที 3 ดูแล website facebook fanpage youtube line shopee lazada 4 ออกแบบ artwork รูปภาพกราฟิก และวิดีโอสินค้า เพิ่อความน่าสนใจให้สินค้า 5 รับผิดชอบเนื้อหา รูปภาพและวิดีโอสินค้าให้สวยงามเป็นเอกลักษณ์ 6 เขียนบทความและดูแลเว็บไซต์ของร้าน 7 สนับสนุนการขาย คุณสมบัติ เพศชายหรือหญิง อายุ 20 35 ปี สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาไหนก็ได้ มีประสบการณ์ content marketing ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ทางด้านการถ่ายภาพ และการตัดต่อวิดีโอและถ่ายวิดีโอเพื่อนำมาใช้งานในเชิงการตลาด มีทักษะการใช้ photoshop illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ในการออกแบบสื่อได้ คุณสมบัติที่เรามองหาในตัวผู้สมัคร มีความชื่นชอบเทคโนโลยี ไอที gadget เทรนด์ทันสมัย ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เเละมีการอัพเดทข่าวสารเป็นประจำ รวมถึงการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสินค้าได้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบสื่อที่ใช้ประกอบเว็บไซต์ และสื่อ online marketing มีความเป็นมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักในสิ่งที่ทำ ชอบงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับทำงานใหญ่ มีความยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรค สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จัดลำดับความสำคัญของงานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ วันและเวลาทำงาน สถานที่ทำงาน รามคำแหง 112 ทำงานวันจันทร์ วันเสาร์ 6 วัน หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 7 ชั่วโมง เวลา 07 00 14 00 เวลายืดหยุ่นได้ เข้างานไม่เกิน 10 โมง
  • ตำแหน่งงานใกล้เคียง
  • ทั้งหมด 1,561 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top